Dijitalde çocuk hakları: İçerikler kendi dillerinde oluşturulmalı

ANKARA – CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı “Djital Dünya ve Çocuk Hakları” başlıklı rapor hazırladı. CHP Genel Başkanı …

ANKARA – CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı “Djital Dünya ve Çocuk Hakları” başlıklı rapor hazırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da sunulan raporda Internet Watch Foundation’nın (İnternet İzleme Vakfı) verilerine yer verildi. Buna göre tüm dünyada çocuk istismarıyla ilgili URL’lerin yüzde 92’sine beş ülke ev sahipliği yaparken bu ülkeler Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve Rusya olarak sıralanıyor.

‘AFRİKALI GENÇLERİN YÜZDE 60’I İNTERNETE ERİŞEMİYOR’

CHP’nin hazırladığı rapora göre, dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 48’i internete bağlanırken gençlerin yüzde 71’i çevrimiçi durumda. Tahmini hesaplamalara göre 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler tüm dünyadaki internet kullanıcılarının üçte birini oluşturuyor.

Dünya genelinde gençlerin yüzde 29’u, yani yaklaşık 346 milyon birey çevrimiçi değilken internete en az bağlanan grubu Afrikalı gençler oluşturuyor. Avrupa’daki gençlerin sadece yüzde 4’ünün internete erişimi yokken, Afrikalı gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı internete erişemiyor.

Kötü niyetli kişilerin anonim sosyal medya profillerini ve oyun forumlarını kullanarak, hiçbir şeyden şüphe duymayan çocuklarla kolaylıkla iletişim kurabildiği belirtilen CHP’nin raporunda şu tespitlere de yer verildi:

-Internet Watch Foundation (İnternet İzleme Vakfı), tüm dünyada çocuk istismarıyla ilgili URL’lerin yüzde 92’sine sadece beş ülkenin ev sahipliği yaptığını tespit etmiştir: Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve Rusya.

-Çocukların yüzde 40’ı ‘internetten okul ya da sağlıkla ilgili yeni şeyler öğrendiğini’ belirtirken; yüzde 9’u ‘politik meseleler ve/veya içinde yaşadığım topluma fayda sağlayacak konular hakkında bilgi ediniyorum’ demiştir.

-Çocukların yüzde 23’ü şiddetten, yüzde 33’ü ise istenmeyen cinsel içeriklerden rahatsız olduklarını belirtmişlerdir.

‘ANLAMLI İÇERİKLER ÇOCUKLARIN KENDİ DİLLERİNDE OLUŞTURULMALI’

Dijitalleşmenin gücünden yararlanmak, en dezavantajlı çocukların dijital olanaklardan faydalanmasını sağlamak ve savunmasız çocukların zarar görmesini engellemek amacıyla UNİCEF tarafından hazırlanan rapor da CHP tarafından hatırlatıldı.

UNICEF’in ‘Dünya Çocukları Raporu’nda yer alan önerilere göre çocukların kaliteli çevrimiçi kaynaklara erişimlerini arttırmak için bağlantı maliyetinin düşürülmesi, halkın erişimine açık kablosuz bağlantı noktalarına yatırım yapılması, çocuklar için anlamlı içeriklerin çocukların kendi dillerinde oluşturulmasının teşvik edilmesi gibi adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Dijital okuryazarlığı arttırmak ve eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha iyi kullanılmasını sağlamak için, okullarda dijital okuryazarlığın öğretilmesi, çocuklara güvenilirliği kanıtlanmış çevrimiçi eğitim fırsatlarına erişim imkanı sunulması ve çevrimiçi hoşgörü ve empati öğretiminin güçlendirilmesi gerektiği de yine raporda yer aldı.

‘POLİTİKALARIN ÇOCUK DOSTU OLMASI GEREKİYOR’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışını yaptığı, hak savunucusu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı “Dijital Dünya ve Çocuk Hakları” başlıklı toplantıda ortaya konan tespitler de raporda yer aldı.

Dijitalleşmenin dünyayı değiştirdiği, teknolojinin hızla yaygınlaşan durdurulamaz bir güç olduğu, dijital teknolojiler ve yeniliklerin dezavantajlı çocuklar için daha iyi bir geleceğin kapısını aralayabileceği belirtilen tespitlerden öne çıkanlar şu şekilde sıralandı:

-Dijital teknoloji ve etkileşim; çocukların güvenliğini, mahremiyetini, sağlığını ve mutluluğunu tehdit eden riskler de oluşturabilir.

-Dijital teknolojiler; bilgi paylaşımını ve işbirliği yapmayı kolaylaştırsa da cinsel içerikli materyaller oluşturmayı ve çocukların istismar edildiği veya sömürüldüğü diğer türdeki yasadışı içerikleri hazırlamayı, yayın- lamayı ve paylaşmayı da kolaylaştırmıştır

-İnternet ve dijital olanaklar; muazzam bir yaratıcılığı harekete geçirmiş, çocukların zengin bir bilgi birikimine ve eğlenceli içeriğe erişimini arttırmıştır.

-Üretilen yasama çalışmalarının ve uygulamaya geçirilen politikaların çocuk dostu olması gerekmektedir. Çocukların katılım hakkına da yer verilerek yapılacak politika ve yasama çalışmaları ile çocuklar daha eşit, daha özgür bir dünyaya kavuşabilir ve korunması gereken değil “hak ve özgürlük sahibi bir birey” olarak tanınmalarının ilk adımını atabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir